Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte stier ids - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roorda state 20110610 9999 193 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

UITNODIGING FOKKERSDAG ZATERDAG 6 JULI 2024 NAAR MTS. BOUMA - WIJNANDS

We nodigen jullie graag uit voor de excursie naar het biologisch melkveebedrijf Bouma-Wijnands in Idzegahuizen/Skuzum. De veestapel bestaat voor ongeveer een derde uit Roodbonte Friezen, een derde Fries-Hollands vee en ongeveer een derde kruisingen.

Op dit biologisch bedrijf, dat al ruim 40 jaar bio is, moet het vee zich redden onder sobere omstandigheden. Doorfokken naar een Holstein Frisian populatie ging daarom niet. Maar de vierwegkruising van Fries, MRIJ, blaar en Holstein gedijt wel, evenals de zuivere Friezen. Doorfokken naar zuivere blaar loont ook niet.

Goed beenwerk is vereist voor de lange afstanden. Veerkracht is gewenst voor de wisselende grondsoorten en verschillende weides. Goede vruchtbaarheid kan een lagere lactatiewaarde compenseren. En zo is de maatschap steeds aan het doorontwikkelen naar gezond en gemakkelijk gebruiksvee.

 

Op zaterdag 6 juli ontvangen Maike en Frank Bouma-Wijnands u graag op hun bedrijf.

 

Adres Carl Fellingerweg 1, 8755 JL Idzegahuizen/Skuzum

 

Deze excursie is een gezamenlijke fokkersdag van de vereniging van het Fries-Hollands rundvee ras en de stichting Roodbont Fries Vee.

 

Programma:

10.30 uur ontvangst en kennismaken met het bedrijf en rondleiding

13.00 uur op naar de lunch

13.15 uur lunch met aansluitend presentatie over "Genoomselectie bij zeldzame runderrassen".

  

Opgave kan door € 17,50 over maken op rekening (dit is incl. de lunch)  

NL69RABO0131684655,

t.a.v. St. Behoud Roodbont Fries Vee

vermeld a.u.b. uw naam en adres.

 

Betaling en opgave voor 1 juli a.s. i.v.m. reservering lunch. 

 

De besturen van de vereniging van het Fries-Hollands rundvee ras

en de stichting Roodbont Fries Vee

 

       logo FH Rundveeras           logo RBFV