Roorda state 20110610 9999 196 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koe 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Roodbonte koeien 01 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Rispens state 20110603 9681 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee
Ope heide groep2 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Surfenne 20110603 9720 - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide foekje - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee Ope heide blomke - Stichting Behoud Roodbont Friese Vee

Twitter

Actueel

13-06-2018 - Oproep: wie wil meedenken?
Beleefboerderij voor Fries Roodbonte koeien.

Tijdens een van de vorige uitzendingen van Omrop Fryslân is een oproep gedaan om ideeën aan te dragen om de Fries Roodbonte koe meer aandacht te geven. Een paar ideeën kwamen bij elkaar en kunnen samengevat worden in een "Beleefboerderij" voor Fries Roodbonte koeien, met daarbij misschien wel een eigen vlees-, kaas- en zuivellijn.

13-06-2018 - En we noemen haar...
Het pasgeboren kalfje bij boer Jaring Brunia heeft haar naam gekregen: Jeltjse.

02-06-2018 - Petitie: red de zeldzame Fries Roodbont koeien!
De familie Woldring in Haren heeft de grootste koppel Fries Roodbonte koeien van Nederland (en de hele wereld). Deze koeien worden bedreigd door de omstandigheden rondom het bedrijf en door de fosfaatwetgeving. Luister het verhaal van Henk Woldring en teken de petitie!

28-04-2018 - Keningin fan de greide
Schrijver Ferdinand de Jong besteedt in zijn column voor Omrop Fryslân aandacht aan het Roodbont Fries Vee.

28-04-2018 - Beleefcentrum Roodbont Fries Vee
Het voortbestaan van het Roodbont Friese Vee staat onder druk. Stichting Behoud van het Roodbont Fries Vee, marketingexpert Wytze Visser en Omrop Fryslân willen een beleefcentrum maken voor het ras.

Introductie

Ontdek onze website en hérontdek het Roodbont Fries Vee!
De Roodbonte Friese koe is een krachtige, sobere dubbeldoelkoe die uitstekend gedijt op een menu met veel ruwvoer. Van het ras zijn er volgens de telling op 31 december 2014 nog ongeveer 565 koeien.


Petitie: red de zeldzame Fries Roodbont koeien!

De familie Woldring in Haren heeft de grootste koppel Fries Roodbonte koeien van Nederland (en de hele wereld). Deze koeien worden bedreigd door de omstandigheden rondom het bedrijf en door de fosfaatwetgeving. Luister het verhaal van Henk Woldring en teken de petitie!

 

Misschien wil je deze petitie wel ondertekenen? Het is een initiatief van Herman van Vliet van Lekkere Trek. Bekijk en beluister hier het verhaal van Henk Woldring over de Fries Roodbonten op hun bedrijf.

 

Revival van de Nederlandse runderrassen

Op de website van de universiteit van Wageningen heeft het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) een artikel gepubliceerd over de waarde van dubbeldoelrassen in relatie tot de emissie van broeikasgassen. 

 

Er dreigt een ramp voor het zeer zeldzame Fries Roodbonte ras

Het bedrijf van familie Woldring uit Haren telt 160 Fries Roodbonte koeien. Daarmee hebben ze de grootste verzameling Fries roodbont vee ter wereld.

De helft van deze koeien loopt nu groot gevaar.

 

Kom in aktie voor het behoud van ons ras en voor de bedrijven die in de knel komen. 

Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL 69 RABO 0131 6846 55 t.a.v. St. Roodbont Fries Vee.

 

Bekijk ook de artikelen van RTV Noord, de Telegraaf, Omrop Fryslân en de NOS.

Ook in Nieuwe Oogst is een artikel over deze kwestie verschenen.

 

Word donateur en steun dit prachtige ras! Op pagina Steun onze stichting leest u hoe u donateur wordt.

 

 

Algemene informatie

Van ongeveer 50 stieren is sperma ingevroren bij de genenbank.
Van een aantal stieren is het sperma vrij te verkrijgen, kijk hiervoor op de pagina Beschikbaar sperma .

Het Roodbont Fries Vee
Niet alleen de haarkleur kenmerkt het Roodbont Fries Vee. De Roodbonte Friese koe is een sterk gebouwde, goed bevleesde koe.


Uiterlijke kenmerken

 • Krachtige en gelijkmatige spiermassa.
 • Sterke benen en klauwen.
 • Goed bevleesd lichaam met diep gewelfde ribben.
 • Een kruishoogte van 130 tot 145 centimeter.
 • Solide uier met goed gevormde en geplaatste spenen.

De Roodbonte Friese koe heeft scherp begrensde rode vlakken (velden) en een brede witte band ter hoogte van de schoft. De buik is wit, de hals bij voorkeur volledig rood. De benen en staartpluim zijn wit tot boven de voorknie en hak. De witte kol op de kop is driehoekig van vorm. De dieprode kleur aan de kop neigt naar zwart.


Unieke eigenschappen

 • Sterke, levenskrachtige dieren.
 • Goede vruchtbaarheid.
 • Efficiënte voerbenutting (sober).
 • Sterke benen en klauwen.
 • Plezierig bij het melken.
 • De melk bevat hoge vet- en eiwitpercentages.

Hoewel de melkproductie van het Roodbonte Friese Vee lager ligt dan bij de Holstein-Frisian, is de Roodbonte Friese koe uitermate geschikt om mee te boeren.
De Roodbonte Friese koe heeft ten opzichte van Holstein Friesian duidelijk minder uitval, minder vaak problemen met de uier en de klauwen. De levensduur is langer en ze zijn aanmerkelijk vruchtbaarder.
Reden te over om ook de Roodbonte Friese Koe op uw bedrijf te introduceren.

 

logo provinsje fryslan

 

Deze webstie van het Roodbont Fries Vee is mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Fryslân .